Στόχοι ομορφιάς μου

Ο φίλος μου Adegea, πρότεινε να ακολουθήσει ένα meme που της συνέβη. Όπως δεν ξέρω τι ένα meme, έχω ερευνήσει το δίκτυο και νομίζω ότι τώρα έχω λίγο πιο καθαρά… Ας πούμε ότι ένα meme είναι ένας τρόπος για να μεταβιβάσετε πληροφορίες από το ένα άτομο στο άλλο, ως εκ τούτου, είναι κατά κανόνα δεν εγγράφονται σε ποια γνώση ή στάση είναι μεταδοτική από ένα Blog στην άλλη. Σπάνια ορισμό… ίσως δεν κατάλαβα καλά. Σε κάθε περίπτωση, μου έχει κάνει πολύ ενθουσιασμένος για την πρόσκλησή του να είναι μέρος αυτής της meme: Συνέχεια