מטרות היופי שלי

ידידי Adegea, הציעה שאבוא מם זה קרה לה. לא ידעתי איזה מם של, חקרתי את הרשת וזה מה עכשיו יש לי קצת ברור… נניח כי מם היא דרך להעביר מידע מאדם אחד למשנהו, לכן ככלל לא נכתב אילו ידע או עמדות מדבקים מהבלוג למשנהו. ההגדרה נדיר. אולי לא הבינו אותך היטב. בכל מקרה, גרם לי מאוד נרגש הזמנה להיות חלק מם הזה: להמשיך לקרוא