เป้าหมายของฉันสวยงาม

เพื่อนของฉัน Adegea ได้เสนอให้ทำตามแต่ที่เกิดขึ้นกับเธอ ไม่ทราบว่าสิ่งอะไรตลก ๆ ฉันได้รับการตรวจสอบเครือข่าย และผมคิดว่า ตอนนี้ผมมีชัดเจนขึ้นเล็กน้อย… สมมติว่า สิ่งตลก ๆ เป็นวิธีการส่งผ่านข้อมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก ดังนั้น จึงเป็นกฎไม่เขียนในความรู้หรือทัศนคติซึ่งเป็นโรคติดต่อจากบล็อกอื่น ความหมายหายาก…อาจจะไม่เข้าใจคุณดี ในกรณีใด ๆ ได้ทำให้ฉันมากตื่นเต้นเชิญเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของ meme นี้: Continue reading