Mục tiêu làm đẹp của tôi

Bạn bè của tôi là Adegea, đã đề xuất tôi làm theo một meme đã xảy ra với mình. Như tôi không biết những gì một meme, tôi đã điều tra mạng và tôi nghĩ rằng bây giờ tôi có một ít rõ ràng hơn… Chúng ta hãy nói rằng một meme là một cách để vượt qua thông tin từ một cá nhân khác, vì vậy nó là như một quy luật, không được viết bằng những kiến thức hay Thái độ là lây lan từ một Blog khác. Định nghĩa hiếm đó… có lẽ đã không hiểu bạn tốt. Trong bất kỳ trường hợp nào, đã làm cho tôi rất vui mừng của mình lời mời được một phần của meme này: Continue reading